Email

info@ashcpuk.org

Phone

(+44) 020 7313 6470

Screenshot 2022-05-30 at 00.00.10

emergencies – Pohotovosť

In case of health emergencies, you should call 999, alternatively 111 for advice. If you struggle due to your particular circumstances in the UK and need assistance from Slovak embassy, you can email them or call +44 2073136470.

If your request is something we can help with, the Embassy will communicate with members of our organisation and we will contact you. We can provide assistance in mental health crisis and when you struggle to understand English.

Ak potrebujete okamžitú zdravotnú starostlivosť, kontaktujte 999, prípadne sa poraďte na čísle 111. Ak vaše ťažkosti súvisia s vašou situáciou vo Veľkej Británii a potrebujete pomoc Slovenského veľvyslanectva, môžete ich kontaktovať prostredníctvom emailu alebo na +44 2073136470.

Ak potrebujete našu pomoc alebo poradenstvo, Slovenské veľvyslanectvo upovedomí našu organizáciu a my sa s vami skontaktujeme. Môžeme poradiť v situácii mentálnej krízy alebo ak máte ťažkosti s porozumením anglického jazyka.